NAUCZYCIELE PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO MOBILNOŚCI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS I SZKOLĄ SIĘ W ZAKRESIE ZACHOWAŃ W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH ZDROWIU I ŻYCIU

#erasmus #mobilnościnauczycieli
25 stycznia 2023 zorganizowano w Zespole Szkół Nr 2 szkolenie na temat prawidłowych zachowań w sytuacjach kryzysowych, zagrażających zdrowiu i życiu. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele przygotowujący się do wyjazdów za granicę w ramach projektu „Wielojęzyczność i wielokulturowość-wprowadzamy szkołę w europejski i cyfrowy świat na kolejne 50 lat”.Projekt, który został zatwierdzony do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, zakłada odbycie przed kadrę nauczycielską naszej szkoły 30 zagranicznych mobilności, których celem są kursy językowe, metodyczne oraz szkolenia z zakresu stosowania nowoczesnych technologii .
Szkolenie, które odbyło się dzięki pomocy Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, przeprowadzili starszy sierżant Anna Piechocka i młodszy aspirant Jakub Szczepaniak. Nasi nauczyciele uzyskali praktyczne wskazówki dotyczące alarmowania odpowiednich służb podczas pobytu za granicą oraz zasad prawidłowego zachowania się w przypadku wtargnięcia napastnika do placówki szkoleniowej. Podano numery telefonów alarmowych pomocnych w sytuacjach kryzysowych, opisano profil i zachowanie osoby mogącej stwarzać potencjalne zagrożenie zarówno na lotnisku jak i na pokładzie samolotu. Wymieniono przedmioty, które nie mogą stanowić zawartości bagażu podróżnego i tym samym mogą uniemożliwić wejście na pokład samolotu. Wskazano na prawidłową postawę w przypadku zauważenia bagażu pozostawionego na lotnisku lub w miejscu zakwaterowania.Nauczyciele otrzymali również przydatne porady odnośnie bezpiecznych sposobów przechowywania gotówki oraz aplikacji mobilnych pomocnych przy sprawnym przewalutowaniu środków pieniężnych..
W trakcie szkolenia wykorzystano materiały opracowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania.
Opracowanie: Katarzyna Kubiak-Moś

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny