Wręczono Stypendia Starosty i nagrody edukacyjno-motywacyjne

38 uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat ostrzeszowski otrzymało Stypendia Starosty oraz nagrody edukacyjno-motywacyjne. Ponadto 6 uczniów otrzymało Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Stypendia i nagrody wręczono 6 grudnia na uroczystym spotkaniu w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. W spotkaniu z młodzieżą wraz ze Starostą Ostrzeszowskim uczestniczyli: członkowie Zarządu Powiatu Marianna Powązka i Adam Mickiewicz, zastępca kierownika Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego Ludmiła Cieślarczyk oraz dyrektorzy szkół Dariusz Grzesik, Ziemisław Szmaj i Michał Błoch. To Wasz sukces i nasza satysfakcja – powiedział starosta Lech Janicki gratulując uczniom, kadrze pedagogicznej i dyrektorom szkół. Szczególne podziękowania Lech Janicki przekazał rodzicom nagrodzonych uczniów.
Stypendium Starosty jest przyznawanie w ramach Powiatowego Programu Wpierania Edukacji; otrzymują je uczniowie szczególnie uzdolnieni ze średnią ocen nie niższą niż 5,0, z co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania oraz oceną celującą przynajmniej w jednej dziedzinie wiedzy.
Oprócz tego kandydaci do stypendium powinni spełniać jeden z dodatkowych warunków :
– aktywne uczestnictwo w pracach samorządu uczniowskiego,
– przyczynianie się do promocji powiatu poprzez udział w konkursach innych niż przedmiotowe na szczeblu, co najmniej ponadpowiatowym,
– pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym lub starszym,
Stypendium Starosty Ostrzeszowskiego na rok szkolny 2022/2023 otrzymało 6 uczniów po 2  z każdej szkoły.
Drugą formą wspierania młodzieży są nagrody edukacyjno-motywacyjne za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne oraz za osiągnięcia sportowe. Mogą je otrzymać laureaci wieloetapowych konkursów oraz olimpiad zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym, a także uczniowie którzy reprezentowali szkołę lub klub w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym albo w rozgrywkach szkolnego związku sportowego. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Wydziału Oświaty przyznał:
– 6 nagród za wybitne osiągnięcia w nauce (dla laureatów wieloetapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego),
– 24 nagrody za osiągnięcia sportowe od szczebla wojewódzkiego wzwyż w systemie ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego oraz w rozgrywkach SZS,
– 2 nagrody za osiągnięcia artystyczne na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Dodatkowo zostały przez Starostę wręczone Stypendia Prezesa Rady Ministrów  dla 6 uczniów, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub
wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

Tekst oraz zdjęcia pochodzą ze strony internetowwej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie.

Brawa dla naszej zdolnej młodzieży.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW w naszej szkole otrzymali:
-Klaudia Rzepecka,
-Norbert Pala,
-Jan Krawczyk.
STYPENDIUM STAROSTY otrzymał z naszej szkoły:
Stanisław Krowicki.
STYPENDIUM EDUKACYJNO-MOTYWACYJNE za wybitne osiągnięcia w nauce w naszej szkole otrzymała:
Dagmara Sowizdrzał.
Gratulujemy nagrodzonym uczniom wszystkich szkół życząc dalszych sukcesów i nieustającego zapału do nauki!

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny