NOWY PROJEKT ERASMUS +

 

Zespół  Szkół Nr 2 jest dynamiczną placówką z nieustannie rozwijającą się kadrą nauczycielską. Dlatego, w myśl idei  ‘lifelong learning’ (uczenie się przez całe życie), w lutym 2022 złożono wniosek o grant unijny w ramach projektu “Wielojęzyczność i wielokulturowość-wprowadzamy szkołę w europejski   i cyfrowy świat na kolejne 50 lat”. 

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, co umożliwia realizację 30 mobilności nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w kursach językowych oraz w szkoleniach metodycznych  dotyczących innowacyjnych metod nauczania poprzez nowoczesne technologie. Nadrzędne cele projektu to poszerzenie europejskiego wymiaru placówki, wzmocnienie pozycji szkoły na arenie międzynarodowej, sprostanie oczekiwaniom współczesnego, lokalnego  i zagranicznego rynku pracy. 

Projekt jest realizowany od 3 listopada 2022 do 2 maja 2024 w ramach umowy 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077040, krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA122). Mobilności będą organizowane we współpracy ze szkołami mającymi swoje centra szkoleniowe  w Irlandii, Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech, na Malcie i na Cyprze. Nauczyciele uczący w Zespole Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej będą się szkolić wspólnie z dydaktykami i edukatorami pochodzących z różnych krajów Europy, co w efekcie będzie skutkowało nie tylko podniesieniem kompetencji zawodowych ale również nawiązaniem nowych kontaktów w celu podjęcia współpracy międzynarodowej. To z kolei  uatrakcyjni przyszłą ofertę edukacyjną  naszej szkoły. Wszystkim nauczycielom biorącym udział w projekcie w ramach programu Erasmus+ życzymy powodzenia i satysfakcji z odbytych mobilności. 

Katarzyna Kubiak-Moś 


Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny