Uroczyste zakończenie szkoły dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia - klasy 3BS i klasy 3BS

24 czerwca o 10:30 odbyło się uroczyste zakończenie szkoły dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia - klasy 3BS i klasy 3BS. Nasi absolwenci uczyli się wielu zawodów. Największą grupę stanowili mechanicy pojazdów samochodowych. Szkołę ukończyli również cukiernicy, fryzjerki, sprzedawcy, lakiernicy samochodowi , elektrycy, ślusarze, tapicerzy, monterzy sieci i instalacji sanitarnych, monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarze-tynkarze. Gratulujemy!!!
/foto: Danuta Grzesiak i Dorota Kusiak/

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny