DOBRY ZAWÓD - DOBRA PRZYSZŁOŚĆ - kolejny sprzęt komputerowy dla naszej szkoły

Realizacja projektu powoli dobiega końca, ale udało nam się jeszcze wygospodarować środki na doposażenie dwóch kolejnych pracowni dla informatyków i programistów. Powstaną 32 w pełni wyposażone stanowiska komputerowe dla uczniów i dwa stanowiska nauczycielskie.
W sumie dzięki realizacji projektu szkoła otrzymała aż 62 zestawy składające się z komputerów stacjonarnych, monitorów, klawiatur, myszy, słuchawek i przewodów.
Ponadto 81 uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk i technik programista skorzystało z miesięcznych płatnych staży zawodowych w przedsiębiorstwach branży IT.
Prawie 100 uczniów podniosło swoje kwalifikacje zawodowe na specjalistycznych kursach i warsztatach:
-PYTHON,
-JAVA,
-NODE,
-DEEP LEARNING,
-JAVA SCRIPT,
-WORDPRESS,
-programowanie urządzeń mobilnych,
-laboratorium testera,
-grafik komputerowy.
Doskonalili się także nauczyciele - Radosław Jeziorny, Piotr Prusinkiewicz, Tadeusz Łukasik, Grzegorz Szałkowski.
Dziękuję młodzieży, nauczycielom, pracodawcom i trenerom za pomysły, wszelką pomoc i przede wszystkim za aktywny udział w projekcie.
 
Iwona Barczyńska

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny