1 maja – 18 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Wraz z naszym krajem 1 maja 2004 roku do unijnej wspólnoty zostało przyjętych jeszcze dziewięć innych państw – Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej.


Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny