POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2022

29 kwietnia w Zespole Szkół Nr 2 odbyła się uroczystość pożegnania klas  4-tych technikum. W akademii tak szczególnej i wyjątkowej uczestniczyli: dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, zaproszeni goście, rodzice, uczniowie klas młodszych i przede wszystkim tegoroczni absolwenci. Uroczystość była piękna i podniosła, były życzenia, gratulacje, podziękowania i wzajemne uprzejmości. Uczniowie, którzy w szczególności wyróżnili się w czasie czterech lat edukacji i osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, uwiecznili swoje osiągnięcia wpisem do Złotej Księgi. Były też nagrody i dyplomy dla uczniów, którzy zasłużyli się pracą na rzecz szkoły. Na twarzach absolwentów malowała się radość z otrzymania świadectwa ukończenia szkoły, a wychowawcy byli ogromnie wzruszeni pożegnaniem ze swoimi podopiecznymi. Listy gratulacyjne za osiągnięcia edukacyjne swoich dzieci oraz podziękowania za pracę na rzecz szkoły otrzymali tekże rodzice.

W imieniu klas młodszych absolwentów pożegnały Agata Jędrzejewska i Zuzanna Sikora. Dziewczęta dziękowały swoim starszym koleżankom i kolegom za dawanie  dobrego przykładu, za godne reprezentowanie  szkoły na wszelkiego rodzaju zawodach, olimpiadach, konkursach oraz członkom samorządu szkolnego za wspaniałą organizację i dobrą współpracę.

Natomiast Jagoda Jarzyna, przedstawicielka tegorocznych absolwentów, dziękowała dyrekcji, nauczycielom oraz rodzicom  za trud kształcenia i wychowania, za przekazywanie wartości niezbędnych w dalszym życiu, za opiekę i ciepło, za starania, cierpliwość, a przede wszystkim za wyrozumiałość.  W tym tak uroczystym dla wszystkich absolwentów dniu szczególnie pragnęła podziękować tym, którzy wytrwale i cierpliwie prowadzili ich po labiryncie szkolnego życia. W podzięce za dar najpiękniejszy, za wiedzę i serce dyrektorom, wychowawcom oraz wszystkim nauczycielom, absolwenci ofiarowali kwiaty.

Profesjonalizmem w prowadzeniu akademii wykazali się Roksana Krzewińska i Wiktor Kaźmierczak. Część artystyczną przygotowały Dobrochna Wyrwas i Anna Behm, które swoim śpiewem uświetniły pożegnanie absolwentów. Akademia zakończyła się krótkim reportażem, w którym nasi absolwenci wspominali swoje najlepsze chwile w szkole.

 

Absolwentom życzymy powodzenia na maturze i egzaminie zawodowym!

 

/zdjęcia: Piotr Kosmala/


Opracowanie: Beata Stajszczyk