Młodzieżowe Misje Gospodarcze

Za nami pierwsze spotkania online 
Uczniowie zapoznawali się z branżą spożywczą w subregionie kaliskim, działalnością RIG w Kaliszu oraz sposobami wsparcia przedsiębiorców przez Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski. Poszerzyli również wiedzę o formach współpracy ze szkołami realizowanymi przez firmę Nestlé.
Spotkania zakończyły się prezentacjami zespołów oraz sesją pytań i odpowiedzi z ekspertami z branży. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się z uczniami:
 -Tomasz Gałęzka – Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu
- Krzysztof Koszela- Prezez Zarządu Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski
- Lidia Secler - Koordynator Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski
- Sylwia Radecka - przedstawicielka działu HR firma Nestle
Obecnie zespoły pracują nad określeniem mocnych i słabych strony firm przemysłu spożyczego w subregionie kaliskim jako potencjalnego miejsca pracy dla pracowników produkcyjnych
z pokolenia Z (urodzonych po 1995 roku).
Ależ jesteśmy ciekawi jak oni to widzą 
--
Projekt Młodzieżowe Misje Gospodarcze jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego poprzez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.
Partnerzy MMG 2022: Nestlé, RIG w Kaliszu, Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski i Akademia Kaliska.
W projekcie biorą udział uczniowie szkół: Zespół Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie, ZST PLESZEW, Zespół Szkół nr 1 w Liskowie, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara "Rudego", Technikum im. św. Józefa w Kaliszu, Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim,
Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie - I, ZSP Zduny

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny