TRANSPORT HUMANITARNY DO UKRAINY

W piątek i sobotę nasz dyrektor p. Ziemisław Szmaj wraz z p. Tadeuszem Łukasikiem uczestniczyli w 20 ostrzeszowskim transporcie humanitarnym PCPR i ZHR do Ukrainy.
Do Polskiej Sobotniej Szkoły w Drohobyczu trafiła przyczepa (ciągnięta przez bus pana Łukasika) pełna żywności, sprzętu AGD,środków czystości i lekarstw.W rozładunku pomagali przyjaciele z tamtejszej szkoły, z którą współpracowaliśmy: Janka, Miron, Orest, Roman i Wasyl, prosząc by przekazać podziękowania  za okazaną pomoc i wsparcie - mieszkańcom Ostrzeszowa - na czele ze Starostą, harcerzom i pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy koordynują i organizują transporty humanitarne. Dziękują także za wszelką pomoc niesioną uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli do Ostrzeszowa.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny