Zbiórka na rzecz pomocy Ukrainie

Drodzy uczniowe,
dzisiaj w naszej szkole była zorganizowana sprzedaż wstążek, które są symbolem naszej solidarności z Ukraina. Datki ze sprzedaży przeznaczamy na zbiórkę, na rzecz pomocy Ukrainie.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny