Sukcesy naszych uczniów – English High Flier

W XX-tej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego English High Flier wzięło udział 5029 uczniów z 251 szkół z całego kraju, w tym 22 uczniów naszej szkoły. 6 z nich u uzyskało wyróżnienia za bardzo dobry i dobry wynik w skali kraju (odpowiednio powyżej 80 i 75% punktów).
Oto NAJLEPSI
Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku zdobyło dwóch uczniów:
1. Jakub Matysiak kl. 4PI – 4 miejsce w województwie z wynikiem 82% w kat. klas 4
2. Piotr Kowalik kl. 1PI – 4 miejsce w województwie z wynikiem 83% w kat. klas 1
Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku zdobyło czterech uczniów:
1. Cyryl Kacprzyk kl. 3bLO – 6 miejsce w województwie z wynikiem 79% w kat. klas 3
2. Stanisław Krowicki kl. 3bLO – 7 miejsce w województwie z wynikiem 78% w kat. 3
3. Tomasz Smorawski kl. 3GTP – 7 miejsce województwie z wynikiem 78% w kat. klas 3
4. Dominika Szala kl. 2aLO – 7 miejsce w województwie z wynikiem 78% w kat. klas 2
Zdolnej młodzieży gratulujemy wysokich lokat i zapraszamy do zmagań w kolejnych konkursach językowych. Podziękowania dla dyrektora p. Ziemisława Szmaja za obecność na spotkaniu podsumowującym oraz dla Rady Rodziców za ufundowanie udziału uczniów w konkursie.
Małgorzata Przybył 
Aneta Klimek

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny