Wyniki konkursu Halloween’owego – innowacja pedagogiczna c.d.

#innowacjapedagogiczna #halloween #angielskioscarowo
 Dnia 4 listopada odbyło się podsumowanie grupowych i indywidualnych zmagań uczniów biorących udział w konkursie z okazji święta Halloween. W konkursie wzięło udział 12 uczestników innowacji „Angielski Oscarowo” realizowanej od września w naszej szkole.
 Po zliczeniu punktacji z konkurencji grupowych, czyli biegającego dyktanda i zadań leksykalnych zwyciężyli reprezentanci klasy 3bLO tj. Rozalia Niwa, Zuzanna Mikosiak, Cyryl Kacprzyk i Stanisław Krowicki. Uczniowie Ci w nagrodę otrzymali oceny celujące z języka angielskiego.
 W konkursie indywidualnym zadaniem uczestników było wcielenie się w postać Danny’ego z horroru „Lśnienie” w reż. Stanley’a Kubricka i napisanie historii (80-130 słów) w języku angielskim inspirowanej fabułą filmu z użyciem podanych wcześniej słów kluczy.
Prace były oceniane pod kątem inwencji twórczej, poprawności, bogactwa językowego, spójności i logiki wypowiedzi. Należy podkreślić, że poziom prezentowanych przez uczestników umiejętności był naprawdę wysoki. Werdykt zaś prezentuje się następująco:
 I miejsce: Oliwier Kasprzak (4TP)
 II miejsce: Cyryl Kacprzyk (3bLO)
 III miejsce: Michał Więcław (3LI)
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz bony na nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Gratulujemy Wam kreatywności, umiejętności budowania narracji i bogatego zasobu środków językowych.
/Zdjęcia: Maksymilian Nowak (3bLO)/
Małgorzata Przybył  i Malwina Kraśnicka

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny