SUKCES UCZENNICY KLASY DRUGIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. PRZYJAŹNI POLSKO-NORWESKIEJ W OSTRZESZOWIE

1 kwietnia 2021 w dniu Międzynarodowego Dnia Ptaków, Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z partnerami: Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków ogłosił II edycję Wojewódzkiego Konkursu Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków Śpiew” 2021. Konkurs skierowany był do uczniów wszystkich typów szkół: podstawowych i ponadpodstawowych, w tym również artystycznych województwa wielkopolskiego.
Konkurs składał się z trzech etapów i polegał na rozpoznawaniu głosów ptaków, opisie muzycznym melodii danego ptaka oraz w trzecim etapie na wykazaniu się znajomością biologii rozpoznanego gatunku. Do konkursu zgłosiło się 360 uczestników, a odważyło się przystąpić do testu – 240.
Naszą szkołę reprezentowały trzy uczestniczki: Oliwia Pokorska, Dobrochna Wyrwas i Maja Zborowska. Wszystkie zakwalifikowały się do etapu drugiego.
Do stopnia trzeciego w formie turnieju finałowego zakwalifikowali się uczestnicy, którzy osiągnęli wynik minimum 59 punktów na 70 możliwych i otrzymali złotą odznakę. Pozostali uczestnicy jako laureaci uzyskali kolejno srebrne lub brązowe odznaki.
Maja Zborowska z klasy IIa LO jako laureat otrzymała brązową odznakę co jest niewątpliwie wielkim sukcesem i jak sama twierdzi jest dla niej wyzwaniem na następny rok. Wielką wiedzę jaką posiada na temat ptaków zawdzięcza w dużym stopniu swojemu tacie, który od lat fotografuje przyrodę, w tym ptaki lokalizując je przede wszystkim po ich odgłosach. Maja od dziecka towarzyszy mu we wszelkich wyprawach, jednocześnie rozbudzając swoje zamiłowania do przyrody i sukcesywnie wzbogacając swoją wiedzę.
1 października 2021 r. w Europejski Dzień Ptaków Maja wraz z opiekunem udała się na galę finałową konkursu, która odbyła się w Poznaniu i odebrała swoje wyróżnienie.
GRATULACJE DLA MAI I ŻYCZENIA POWODZENIA W KOLEJNYCH EDYCJACH KONKURSU !!!!
Opiekun
Ewa Karwacka

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny