Wycieczka klasy 1 TP

W ramach celebrowania dnia Chłopca klasa 1 TP wybrała się na wycieczkę po Ostrzeszowie. Celem naszej wyprawy była integracja klasowa oraz poznanie wyjątkowych miejsc w naszym mieście.
 Z tarasu widokowego Baszty Kazimierzowskiej podziwialiśmy panoramę naszego miasta, w oddali było widać m.in. budynek naszej szkoły na ul. Krańcowej.
Podczas wizyty w muzeum w ratuszu poznaliśmy historię Ostrzeszowa i mieliśmy okazję obejrzeć unikatową wystawę eksponatów będących pozostałością po obozie jeńców norweskich.
 Natomiast w klasztorze sióstr Nazaretanek podziwialiśmy barokowe wnętrze kościoła, bogaty księgozbiór oraz eksponaty przywiezione przez siostry Nazaretanki m.in. Afryki, Australii, Hiszpanii. Jak słusznie zauważył jeden z uczniów, uczyć można się nie tylko w szkole.
 
Katarzyna Kubiak-Moś.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny