Wspomnienia z Drzwi Otwartych

Drodzy Ósmoklasiści! Pamiętajcie, że nasze drzwi są dla dla Was zawsze otwarte.
#drzwiotwarteFUM

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny