Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 Maja obchodzimy święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.  W tym roku świętujemy 230 rocznicę uchwalenia konstytucji i mimo że dokument ten ma ponad 200 lat, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była wyrazem politycznej świadomość  oświeconych Polaków, potrzeby zmian w funkcjonowaniu państwa i dawała nadzieję na reformy. Była  także cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ważnym wydarzeniem we wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw.


Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny