Losy absolwentów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”. Zapraszamy do udziału klasy IV Technikum i III Z Szkoły Branżowej.
Projekt ten to przedsięwzięcie badawcze mające na celu monitorowanie losów zawodowych młodzieży i młodych dorosłych na tle podejmowanych przez nich wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz poznanie mocnych stron edukacji zawodowej i zidentyfikowanie obszarów problemowych.
 
 
KrystynaTrzeciak

Opracowanie: Krystyna Trzeciak