Inaczej niż zawsze, ale jak zawsze razem

 
Z mikołajkowymi życzeniami od nauczycieli i pracowników ZS Nr 2 w duchu pięknego utworu Zbigniewa Wodeckiego "Nauczmy się żyć obok siebie". 
Razem być...
 
Link do utworu
 
Po raz kolejny Nauczyciele i Pracownicy Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie zebrali się i wspólnie byli - razem...
Dziękuję Radkowi Jeziornemu za oprawę techniczną.
Witkowi Pelce za piękny głos i aranżację muzyczną.
Piotrowi Prusinkiewiczowi za oprawę muzyczną i śpiew.
Beacie Stajszczyk i Halinie Kurzawie za inspirację, jaka wypływała z każdym wyśpiewanym przez nie słowem.
Jackowi Hałasowi, ks.Tomaszowi i ks.Andrzejowi za wspaniałe męskie zaśpiewy.
Ziemisławowi Szmajowi za recytację i śpiew z dyrektorskiej piersi i Arkowi Lukasowi, dzięki któremu powstały te piękne ujęcia naszego miasta i szkoły.
Dziękuję wszystkim za udział w tym szalonym projekcie.
 
 
Katarzyna Borla

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny