Ogólny      2020-11-01 00:00:00

Szkoła pamięta

Listopad to miesiąc, w którym w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. Aby uczcić pamięć ludzi, którzy w szczególny  sposób zapisali się na kartach historii Minister Edukacji Narodowej zaprosił szkoły i uczniów do udziału w akcji "Szkoła pamięta". Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia, uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Uczniowie Zespołu Szkól Nr 2 również włączyli się do tej akcji i przygotowali prezentacje multimedialne na temat wydarzeń historycznych i miejsc pamięci w naszym regionie. Są to Weronika Sobczak z 2GAI, Robert Walaszczyk z 2GAI i Michał Kałużny z 2GTP. Poniżej można obejrzeć ich prace.

 

 

 

Opracowanie: Beata Stajszczyk


Powiększ zdjęcie