Ogólny      2020-08-30 20:27:31

1 września - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie!

1 września o godzinie 8:00 rozpoczynamy nowy rok szkolny w trybie stacjonarnym.

Proszę o zachowanie higienicznych warunków bezpieczeństwa stosując zasłanianie ust i nosa (maseczką lub przyłbicą) oraz korzystanie z dyspenserów płynu dezynfekcyjnego przy wejściach do budynków szkoły.

Uczniów klas pierwszych serdecznie zapraszam o godzinie 8:00 na spotkanie ogólne w sali gimnastycznej w budynku głównym na ulicy Krańcowej.

Uczniowie klas starszych spotykają się z wychowawcami klas wg poniższego harmonogramu:

Klasa

Wychowawca

Sale

Ulica/Budynek

2aLO

Renata Kubiaczyk

104

Krańcowa /główny

2bLO

Piotr Szewczyk

203

Krańcowa /główny

2LI

Przemysław Grabowski

103

Krańcowa /główny

2MS

Jacek Hałas

101

Krańcowa /główny

2TP

Grzegorz Szałkowski

205

Krańcowa /główny

2RŻ

Maciej Franczak

J

Zamkowa

2GTM

Beata Goncerzewicz

207

Krańcowa /główny

2GTP

Agnieszka Jaszczyńska

206

Krańcowa /główny

2GRZ

Katarzyna Duczmal

F

Zamkowa

2GAI

Ewa Kinastowska

gim

Zamkowa

2GTL

Teresa Anioł

N3

Norweska

2BSG

Witold Kucharski

W212

Krańcowa /warsztaty

2BS

Danuta Grzesiak

W103

Krańcowa /warsztaty

3 aLO

Witold Pelka

201

Krańcowa /główny

3 bLO

Katarzyna Dembska

W208

Krańcowa /warsztaty

3 MS

Ewelina Ulichnowska-Kosik

WOZE

Krańcowa /warsztaty

3TP

Dariusz Świtoń

W204

Krańcowa /warsztaty

3 PI

Marta Gaszewska

W203

Krańcowa /warsztaty

3 LA

Małgorzata Zajfert

B

Zamkowa

3 RŻ

Urszula Łacina

N1

Norweska

3 BS

Janusz Sławiński

005a

Krańcowa /warsztaty

4TM

Magdalena Wieloch

W10

Krańcowa /warsztaty

4 TL

Justyna Śmiatacz - Skorupska

H

Zamkowa

4 TI

Piotr Prusinkiewicz

204

Krańcowa /główny

4 SI

Dorota Kusiak

w211

Krańcowa /warsztaty

4AR

Ewa Karwacka

N2

Norweska

                                                      Z poważaniem

                                                     Ziemisław Szmaj

                                                     Dyrektor Szkoły

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny