Unia Europejska      2019-12-05 18:59:32

Lekcje matematyki i fizyki po niemiecku - nauczanie metodą CLIL

Dnia 5 grudnia odbyło się spotkanie z profesorem Franciszkiem Gajdą z Politechniki Opolskiej, który podobnie jak w ubiegłym roku przeprowadził lekcję matematyki i fizyki po niemiecku dla uczniów klas 4MT, 4RZ, 4TI i 3SI. Nauczanie metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli metoda zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego, jest metodą rozszerzającą wiedzę fachową przy jednoczesnym pogłębianiu kompetencji językowej i daje uczniom szansę wykazania się na dwóch płaszczyznach. Uczniowie musieli nie tylko przyswoić nowy materiał, ale również wykazać się znajomością języka obcego odpowiadając na pytania wykładowcy. Uczniowie poszerzyli swoje słownictwo, pogłębili wiedzę z matematyki i fizyki i sprawdzili umiejętności rozumienia ze słuchu.

Anna Płaczkowska

Opracowanie: Anna Płaczkowska


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie