Ogólny      2019-10-31 22:42:15

SZKOŁA PAMIĘTA

25 października 2019 klasa 4RZS z Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie pod opieką pana Roberta Hyli, nauczyciela historii i wos-u, wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. "Szkoła Pamięta".


Podczas wizyty na miejscowym cmentarzu odwiedziliśmy groby zmarłych nauczycieli z naszej szkoły, ale także groby osób zasłużonych dla Ostrzeszowa. Została nam przybliżona historia rotmistrza Stefana Ryszarda Inisa, nad którego mogiłą opiekę sprawuje nasza szkoła, a jest on pochowany na ostrzeszowskiej nekropoli.

Był to człowiek zasłużony dla Polski i Polaków. Urodził się 3 marca 1898. W wieku 14 lat wstąpił do skautingu- młodzieżowego ruchu, który przygotowywał młodzież do walki o odzyskanie niepodległości. Ojczyzna była dla niego najważniejsza, co pokazywały jego zasługi dla kraju. Zmarł 8 grudnia 1940 roku, po ciężkiej chorobie i kontuzjach wojennych. Został pochowany na miejscowym  cmentarzu.

Ponadto poznaliśmy historię związaną z pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Byliśmy poruszeni ich poświęceniem dla Ojczyzny. Przy pomniku uczeń naszej klasy odczytał  okolicznościowy referat i zapaliliśmy znicze.

Uważamy, że powinno być więcej takich inicjatyw dla młodzieży, aby uświadomić jej jak wielu w naszej "Małej Ojczyźnie" żyło zasłużonych rodaków. 

Opracowanie: Robert Hyla


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie