Unia Europejska 2      2019-10-22 22:41:08

Podsumowanie zagranicznych praktyk.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole stały się także okazją do uroczystego podsumowania zagranicznych praktyk zawodowych, które odbyły się w roku szkolnym 2018/2019                 w ramach projektu „ Europejska mobilność uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie – nowe umiejętności, nowe doświadczenia”. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany był w ramach programu PO WER na zasadach programu Erasmus +.  W trakcie uroczystego apelu, 51 uczestników zagranicznych mobilności w obecności zaproszonych gości i społeczności szkolnej otrzymało certyfikaty i dokumenty Europass Mobilność potwierdzające zdobyte w trakcie praktyk doświadczenie zawodowe i nowe umiejętności.

Po apelu odbyło się oficjalne podsumowanie działań projektowych z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, Rady Rodziców, lokalnych przedsiębiorców, zaproszonych gości i uczniów klas młodszych, na którym uczestnicy projektu dzielili się swoimi doświadczeniami                            i zdobytą wiedzą. Była to doskonała okazja do pochwalenia się przez uczestników efektami projektu                i prezentacji nabytych umiejętności. Praktykanci odpowiadali o swoich wrażeniach związanych z pracą w Anglii, Niemczech, Czechach, czy Hiszpanii. Spotkanie uświetniały przygotowane przez uczestników prezentacje multimedialne i filmy dokumentujące pobyt uczniów na zagranicznych praktykach.

Opracowanie: Ewelina Ulichnowska–Kosik – koordynator projektu


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie