Unia Europejska      2019-05-16 16:36:13

Kolejny sukces naszych uczniów w konkursie z języka niemieckiego Sprachdoktor

Uczniowie klasy 3blo Nikodem Noculak z wynikiem 89,7% punktów i Oliwia Wojtera z wynikiem 78,6% zajęli kolejno 1. i 4. miejsce w Wielkopolsce w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Sprachdoktor. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. W teście należało wykazać się znajomością gramatyki, słownictwa, geografii, kultury Niemiec. Warto wspomnieć, że Nikodem i Oliwia trzykrotnie reprezentowali nasza szkołę biorąc udział w wielu konkursach z języka niemieckiego zdobywając wysokie miejsca w Polsce i województwie. Gratulujemy i mamy nadzieję, że już jako absolwenci będą nadal rozwijać swoje umiejętności językowe na studiach a w przyszłości wykorzystają je w znalezieniu dobrej pracy.

Opracowanie: Anna Płaczkowska