Unia Europejska      2019-03-07 22:20:07

Ukończenie programu „THE HIGHER EDUCATION PROGRAM”

Uroczystym wręczeniem dyplomów dnia 1.03.2019 zakończył się w naszej szkole program „THE HIGHER EDUCATION PROGRAM”.

Dzięki pomysłodawcy - firmie Leoni Kabel Polska Sp. z o.o. oraz współpracy z Panem Dyrektorem Ziemisławem Szmajem w ZS nr 2 został przeprowadzony kurs szkoleniowy dla najlepszych 15 uczniów naszych Techników oraz Liceum wraz z opiekunami: Magdaleną Wieloch, Robertem Migułą - również jako uczestnikami. Za sferę informatyczną odpowiadał Grzegorz Szałkowski.

Warsztaty opierały się na praktycznej nauce projektowania wiązki kablowej używanej w samochodach osobowych za pomocą programu firmy Siemens Mentor - Capital Harness XC. Dzięki kursowi nabyliśmy praktyczną znajomość budowy wiązki kablowej oraz znajomość zasad projektowania wiązki kablowej za pomocą programu Siemens Capital Harness XC. Dzięki zdobytym umiejętnościom zarówno z dziedziny projektowania przewodów jak i fachowego słownictwa angielskiego w tym temacie mamy możliwość przekazania uczniom wiedzy na kolejnych turach szkoleń. Obsługa programu odbywała się w języku angielskim. Kurs został zakończony egzaminem praktycznym oraz testem w języku angielskim, którego zaliczenie skutkowało wystawieniem certyfikatu potwierdzającego posiadanie umiejętności projektowania wiązki kablowej i posługiwania się słownictwem w języku angielskim z tym związanym.

Najlepsze osoby po zakończeniu szkolenia zaproponowano udział w stażach.

Dzięki udziału w projekcie otrzymaliśmy również dostęp do nielimitowanej ilości licencji na wykorzystanie programu Siemens Capital Harness XC dzięki któremu uczniowie z niższych klas będą mogli korzystać w przyszłości na zajęciach dodatkowych. Podniesienie kompetencji językowych zarówno w sferze mówionej jak i pisanej przyczyniło się do lepszego przygotowania do kolejnego projektu pt.: „Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy”. W Polsce z programu tego korzysta jedynie kilka uczelni.

Opracowanie: Magdalena Wieloch, Robert Miguła

Opracowanie: Anna Płaczkowska


Powiększ zdjęcie