Unia Europejska      2019-01-17 18:29:29

Szkolenie na temat reagowania w przypadku ataków terrorystycznych

W ramach projektu: „Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy” zatwierdzonego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” dnia 9 stycznia zorganizowano w Zespole Szkół Nr 2 szkolenie na temat zachowania się i reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym . Szkolenie, które odbyło się dzięki pomocy pani Magdaleny Hańdziuk z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie przeprowadził dla całego grona pedagogicznego sierżant Martyn Kowalczyk. Przedstawił on zasady alarmowania odpowiednich służb oraz zasady zachowania się podczas wtargnięcia napastnika do placówki. Podczas wykładu przedstawiono również możliwe powody działania napastnika. Podczas wykładu przedstawiono materiał dotyczący ataków w Monachium, Moskwie i na wyspie Utoya oraz wykorzystano film i materiały opracowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Opracowanie: Anna Płaczkowska


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie