Energia odnawialna      2018-12-17 19:14:52

Konkurs o Energetyce Odnawialnej

Dnia 7.12.2018 w naszej szkole odbył się szkolny etap Konkursu o Energetyce Odnawialnej. Konkurs skierowany do uczniów głównie z Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej.
Patronat honorowy nad Konkursem objął Starosta Sieradzki oraz Minister Edukacji Narodowej i Minister Energii. Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody. Celem konkursu jest rozszerzanie wiedzy uczniów z zakresu energetyki odnawialnej, propagowanie ochrony środowiska oraz przedstawienie sposobów zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ciepła.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:
• etap I – szkolny,
• etap II – okręgowy,
• etap III – centralny.
Testy i zadania będą układane przez pracowników Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

 

Wśród uczestników z klas: trzeciej oraz czwartej (łącznie 15 osób) do etapu okręgowego zakwalifikowali się: Anna Matysik (kl. 3ME/grupa OZE) oraz Mateusz Libudzic (kl. 4ME/grupa OZE). Zmagania szkolne przeprowadziła Magdalena Wieloch - nauczyciel przedmiotów zawodowych OZE oraz mechatronicznych.

 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w zmaganiach okręgowych 7.03.2019 r. w Ostrowie Wielkopolskim.

Opracowanie: Magdalena Wieloch


Powiększ zdjęcie