Unia Europejska      2018-12-12 19:05:08

Lekcja matematyki po niemiecku - nauczanie metodą CLIL

W ramach projektu: „Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy” zatwierdzonego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej dnia 12 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie z profesorem Franciszkiem Gajdą z Politechniki Opolskiej z wydziału informatyki. Przeprowadził on lekcję matematyki po niemiecku dla zainteresowanych uczniów klas maturalnych technikum i liceum. Okazało się, że niemiecki nie jest taki trudny. Widać było duże zainteresowanie wśród uczniów, którzy odpowiadali na zadawane po niemiecku pytania oraz z entuzjazmem rozwiązywali zadania przy tablicy. Uczniowie mieli po raz pierwszy okazję nauki matematyki w języku niemieckim i sprawdzenia swojej wiedzy z dwóch przedmiotów. Nauczanie metodą CLIL jest stosowane na całym świecie i daje uczniom szansę wykazania się na dwóch płaszczyznach. Uczniowie musieli nie tylko przyswoić nowy materiał ale również wykazać się znajomością języka obcego odpowiadając na pytania. Prowadzący przekonywał uczniów o zaletach dwujęzyczności , która przydaje się w trakcie wymiany studentów oraz w zdobyciu dobrego zawodu. Kompetencje językowe są cenioną wartością na europejskim rynku pracy. Wiele firm zgłasza się do uczelni w poszukiwaniu absolwentów ze znajomością języka niemieckiego. Studenci Politechniki Opolskiej wyjeżdżają na staże do Ingolstadt w Niemczech. Na koniec pan Gajda przedstawił nam krótko funkcjonowanie nauczania dwujęzycznego na kierunkach Politechniki Opolskiej. Zaangażowanie uczniów w lekcję tak spodobało się profesorowi, że zaproponował przyjazd z kolejnymi wykładami dla uczniów klas młodszych jeszcze w tym roku szkolnym.

Sylwia Reng

Jacek Hałas

Opracowanie: Anna Płaczkowska


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie