Unia Europejska      2018-12-04 22:07:02

Wizyty uczniów u przyszłych pracodawców

W ramach projektu: „Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy” zatwierdzonego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach zawodowego 27 i 28 listopada uczniowie klas 4 o profilu technik mechatronik i technik informatyk pod opieką p. Grzesiak i p. Wieloch odwiedzili firmę Mayr. Uczniowie zostali zapoznani z profilem i ofertą firmy, która zajmuje sie produkcją hamulców elektromagnetycznych. Następnie oprowadzono ich po nowych i starych halach produkcyjnych, gdzie zobaczyli pracę 100 obrabiarek oraz małych tokarek i dużych frezarek. Wszystkie urzadzenia są CNC. Dalej pokazano funkcjonowanie działu kontroli jakości oraz magazyny: podrzędne oraz magazyn główny. Druga część wycieczki poświęcona była ukazaniu technologii nawijania cewek oraz produktu finalnego. Uczniowie klasy 2TL wraz z opiekunami zwitali do firmy Agromet Ostrzeszów. Jest to firma, która od 1975 roku specjalizuje się w projektowaniu i produkcji przekładni kątowych i walcowych oraz innych części wykonywanych metodą obróbki skrawaniem (koła zębate walcowe i stożkowe, wałki, korpusy, tuleje i inne elementy złączne), zajmując silną pozycję na europejskim rynku. Młodzież dowiedziała się, jak firma funkcjonowała na początku, oprowadzona została po magazynie, dziale produkcji i strefie wydań. Rozmowy z przedstawicielami toczyły się wokół tematu szeroko pojętej logistyki oraz tego, co jest obecnie priorytetem dla pracodawców. Uczniowie poznali słownictwo niemieckie, dowiedzieli się, że firmy te współpracują z firmami zagranicznymi, więc atutem pracownika jest znajomość języków obcych.

20 listopada uczniowie klasy III A LO mieli możliwość spotkania się z p. Łukaszem Rasiakiem , absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dla przyszłych studentów była to wartościowa lekcja poruszania się w gąszczu ofert uczelni , umiejętności kalkulowania punktów z egzaminu maturalnego na wymarzone przez siebie kierunki oraz radzenia sobie z finansami w czasie pobytu poza rodzinnym domem. Ponieważ Pan Łukasz przeprowadził także kilka lekcji z zakresu geografii gospodarczej zwrócił tym sposobem uwagę uczniom na powiązanie nauk geograficznych z ekonomią. Na koniec pokazał także swoje zdjęcia z pobytów na wyjazdach studenckich realizowanych w ramach programów Erasmus- z Francji , Stanów Zjednoczonych i Chin .

Dzięki pomysłodawcy - firmie Leoni Kabel Polska Sp. z o.o. oraz współpracy z Panem Dyrektorem Ziemisławem Szmajem w ZS nr 2 zostanie przeprowadzony kurs szkoleniowy dla najlepszych 15 uczniów naszych Techników wraz z opiekunami: Panią Magdaleną Wieloch, Panem Robertem Migułą. Za sferę informatyczną odpowiadał będzie Pan Grzegorz Szałkowski. Czas trwania szkolenia to 2 godziny tygodniowo x 12 tygodni. Szkolenie będzie opierało się na praktycznej nauce projektowania wiązki kablowej używanej w samochodach osobowych za pomocą programu firmy Siemens Mentor - Capital Harness XC. Dzięki kursowi uczniowie nabędą praktyczną znajomość budowy wiązki kablowej oraz znajomość zasad projektowania wiązki kablowej za pomocą programu Siemens Capital Harness XC. Kurs zostanie zakończony egzaminem praktycznym, którego zaliczenie będzie skutkowało wystawieniem certyfikatu potwierdzającego posiadanie umiejętności projektowania wiązki kablowej. Najlepsze osoby po zakończeniu szkolenia będą miały bardzo dużą szansę na zatrudnienie w Leoni. O korzyściach płynących ze współpracy z firmą Leoni oraz firmą Mentor będziemy informować na bieżąco.

Pani Wieloch przekonuje, że szkoła otrzymama dostęp do nielimitowanej ilości licencji na wykorzystanie programu Siemens Capital Harness XC. W Polsce z programu tego korzysta jedynie kilka uczelni.

Małgorzata Zajfert

Renata Kubiaczyk

Magdalena Wieloch

Opracowanie: Anna Płaczkowska


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie