Ogólny      2018-12-02 23:28:55

„THE HIGHER EDUCATION PROGRAM” - szkolenia dla naszych uczniów!

Niedługo, jako pierwsze Technikum w Polsce dołączymy do programu do firmy Siemens „THE HIGHER EDUCATION PROGRAM” w którym uczestniczą:
● Politechnika Gdańska
● Instytut Fizyki Jądrowej
● Instytut Technologii Elektronowej
● Politechnika Radomska
● Politechnika Poznańska
● Politechnika Śląska
● Politechnika Śląska
● Politechnika Szczecińska
● Politechnika Łódzka
● Uniwersytet Górniczo-Hutniczy
● Uniwersytet Zielonogórski
● Uniwersytet Warszawski
● Politechnika Warszawska

 

Dzięki pomysłodawcy - firmie Leoni Kabel Polska Sp. z o.o. oraz współpracy z Panem Dyrektorem Ziemisławem Szmajem w ZS nr 2 zostanie przeprowadzony kurs szkoleniowy dla najlepszych 15 uczniów naszych Techników wraz z opiekunami: Panią Magdaleną Wieloch, Panem Robertem Migułą. Za sferę informatyczną odpowiadał będzie Pan Grzegorz Szałkowski.
Czas trwania szkolenia to 2 godziny tygodniowo x 12 tygodni.
Szkolenie będzie opierało się na praktycznej nauce projektowania wiązki kablowej używanej w samochodach osobowych za pomocą programu firmy Siemens Mentor - Capital Harness XC. Dzięki kursowi uczniowie nabędą praktyczną znajomość budowy wiązki kablowej oraz znajomość zasad projektowania wiązki kablowej za pomocą programu Siemens Capital Harness XC.

 

Kurs zostanie zakończony egzaminem praktycznym, którego zaliczenie będzie skutkowało wystawieniem certyfikatu potwierdzającego posiadanie umiejętności projektowania wiązki kablowej.
Najlepsze osoby po zakończeniu szkolenia będą miały bardzo dużą szansę na zatrudnienie w Leoni.
O korzyściach płynących ze współpracy z firmą Leoni oraz firmą Mentor będziemy informować na bieżąco.

 

Zdradzę tylko: otrzymamy dostęp do nielimitowanej ilości licencji na wykorzystanie programu Siemens Capital Harness XC. W Polsce z programu tego korzysta jedynie kilka uczelni.


Opracowanie: Magdalena Wieloch

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie