Ogólny      2018-12-02 20:38:35

Jak zaplanować swoją dalszą edukację? Spotkanie uczniów klasy maturalnej z absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

20 listopada uczniowie klasy III A LO mieli możliwość spotkania się z p. Łukaszem  Rasiakiem , absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dla przyszłych studentów była to wartościowa lekcja poruszania się w gąszczu ofert uczelni , umiejętności kalkulowania punktów            z egzaminu maturalnego na wymarzone przez siebie kierunki oraz radzenia sobie z finansami               w czasie pobytu poza rodzinnym domem. Ponieważ  Pan Łukasz  przeprowadził także kilka lekcji           z zakresu geografii  gospodarczej zwrócił tym sposobem uwagę uczniom na powiązanie nauk geograficznych z ekonomią. Na koniec  pokazał także swoje zdjęcia z pobytów na  wyjazdach studenckich realizowanych w ramach programów Erasmus- z Francji , Stanów Zjednoczonych i Chin .

Panu Łukaszowi życzymy powodzenia w czasie stażu W Wielkiej Brytanii a młodzieży trafnych wyborów, które już tuż , tuż!

Opracowanie: Renata Kubiaczyk


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie