Ogólny      2018-10-24 22:17:42

Dzień Ziemniaka udany !!!

Zapachy placków ziemniaczanych i pieczonych ziemniaków roznosiły się od rana. Po dawce informacji przekazanych rolnikom przez Panią Monikę Buchner - kierownik PIORiN w Ostrzeszowie - jak wyprodukować ziemniaki sadzeniaki i jak prowadzić plantacje nasienne, potrawy smakowały jeszcze lepiej. Dzięki sponsorom Państwu Wieteckim z Grabów Pustkowia, Mazurkiewiczom z Kani, Karwikom z Doruchowa i OSM w Kole z prezesem Czesławem Cieślakiem, popularny gzik, sos czosnkowy i ziemniaki pod różnymi postaciami, przygotowane przez młodzież z technikum żywienia i usług gastronomicznych, mogli kosztować uczniowie w budynku na ul. Zamkowej.

Opracowanie: Urszula Łacina, Krystyna Trzeciak


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie