Unia Europejska      2018-10-22 17:22:49

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji

 

Komisja rekrutacyjna w składzie: mgr Krystyna Trzeciak - kierownik praktycznej nauki zawodu,   mgr Katarzyna Dolata - sekretarz szkoły  i mgr Gabriela Nasiadek- nauczycielka matematyki informuje, że dnia 20 października zakończyła się  rekrutacja do projektu  „Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia  w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy”. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadczasowa mobilność kadry edukacji szkolnej”
Nr umowy: POWERSE-2018-1-PL01-KA101-047826

 W wyniku rekrutacji do projektu zakwalifikowały się następujące osoby:

 

 1. Ziemisław Szmaj
 2. Sylwia Reng
 3. Robert Miguła
 4. Sławomir Świstak-Trawiński
 5. Anna Klósak
 6. Katarzyna Dembska-Płonka
 7. Marta Gaszewska
 8. Anna Płaczkowska
 9. Anna Łukasik
 10. Tadeusz Łukasik
 11. Dorota Kusiak
 12. Maciej Kamiński
 13. Piotr Prusinkiewicz
 14. Danuta Grzesiak
 15. Ewelina Ulichnowska-Kosik
 16. Andrzej Kułak
 17. Aleksandra Zmuda
 18. Wojciech Staszewski
 19. Magdalena Wieloch
 20. Jacek Hałas

 

Lista rezerwowa:

Urszula Łacina

 

 

 

 


                                              

 

 

Opracowanie: Anna Płaczkowska