Ogólny      2018-09-27 15:28:35

Edukacja językowa nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej rozpoczęli od września naukę języka angielskiego w szkole językowej Nova Centrum. Pomysłodawcą jest dyrektor placówki mgr inż. Ziemisław Szmaj, dzięki któremu szkoła otrzymała środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Konkurs organizował Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie. Zdaniem dyrektora placówki niezbędna jest większa ilość nauczycieli posługująca się językiem obcym, co z pewnością nada szkole wymiar europejski, buduje wizerunek szkoły jako organizacji uczącej się, otwartej na nowości. Podniesienie kompetencji przez nauczycieli służy budowaniu ich autorytetu, wpływa na motywowanie uczniów do podnoszenia ich kwalifikacji. Umiejętność posługiwania się językiem obcym odpowiada potrzebom szkolenia zawodowego. Znajomość języków obcych pomoże nauczycielom zaangażować się w projekty międzynarodowe i konkursy, pozwoli w większym stopniu wykorzystać technologię komputerową np. bazę materiałów dostępnych w internecie. Naukę drugiego języka obcego (francuskiego i angielskiego) w szkole Nova Centrum podjęło również we własnym zakresie 4 nauczycieli języków obcych. Kursy w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo będą trwały od września do maja.

Anna Płaczkowska

Opracowanie: Anna Płaczkowska