Ogólny      2018-09-11 08:21:08

Uczniowie ZS2 czytają "Przedwiośnie"

W sobotę 8 września podobnie jak w poprzednich latach uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji: Narodowe Czytanie.

Uczennice klasy drugiej Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Logistycznego pod opieką nauczycielki języka polskiego pani Justyny Śmiatacz-Skorupskiej, czytały dzieło Stefana Żeromskiego w Bibliotece Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną. W czytaniu udział wzięli również przedstawiciele władz, mieszkańcy oraz uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Grabowie.

Narodowe Czytanie jest doskonałą formą popularyzowania czytelnictwa oraz kontaktu z wybitnymi dziełami polskiej literatury.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie