Ogólny      2018-06-28 12:23:05

Nawiązanie współpracy ze szkołą w Hildescheim

Jednym z rezultatów mojego wyjazdu na kurs metodyczny z języka angielskiego do Brighton w ramach projektu Erazmus „Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata” było nawiązanie współpracy z nauczycielką  języka angielskiego z Niemiec- E.Reineke i jej uczniami ze szkoły Scharnhorstgymnasium w urokliwej miejscowości Hildesheim. Wspólnie z Ellen zdecydowałyśmy, że uczniowie obu szkół nawiążą ze sobą kontakt poprzez wymianę wiadomości e-mail w języku angielskim w czerwcu. Celem tej międzynarodowej współpracy było wzbogacenie wiedzy uczniów o kulturze krajów niemieckojęzycznych oraz rozwijanie umiejętności pisania i komunikowania się w języku angielskim.

15 uczniów z klasy ITL wymieniło się wiadomościami e-mail z 15 uczniami roku 9 ze szkoły w Hildesheim (uczniowie z tego roku są w tym samym wieku co nasi uczniowie).  Wraz z Ellen podzieliłyśmy uczniów losowo na pary, każdy z nich miał  swojego partnera, do którego pisał.  Listy były podzielone na trzy paragrafy, najpierw uczniowie zaczęli od krótkiej autoprezentacji swoich zainteresowań, następnie udzielali informacji o tym, jak są obchodzone Dni Otwarte w ich szkole, a na końcu wymienili się spostrzeżeniami dotyczącymi atrakcjami turystycznymi regionu, z którego pochodzili. Pierwszą wersję listu uczniowie pisali w klasie, biorąc pod uwagę wskazówki nauczyciela ,a ostateczna wiadomość została wysłana drogą elektroniczną w pracowni informatycznej.

 Po otrzymaniu odpowiedzi od partnerów analizowaliśmy wspólnie wiadomości i chętni uczniowie czytali swoje maile na forum klasy. W ramach podziękowania wysłaliśmy pocztówkę do uczniów z Hildesheim i oczekujemy na informację zwrotną. Uczniowie podeszli do zadania z entuzjazmem, niektórzy z nich utrzymują kontakt z partnerami korespondencyjnymi do dzisiejszego dnia, a projekt został umieszczony przez nas na platformie e-twinning pod nazwą „Polish and German Exchange”.

Opracowanie: Malwina Kraśnicka


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie