Ogólny      2018-06-26 16:45:41

Podsumowanie projektu „Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata..." – rozdanie dokumentów Europass Mobilność.

Podczas Rady Pedagogicznej (19.06.2018) nastąpiło wręczenie dokumentów Europass Mobilność uczestnikom projektu

„Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata...Mobilność edukacyjna kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie". Dokument,  zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w czasie zagranicznych szkoleń, otrzymało 22 nauczycieli ZS Nr 2. Uczestnicy projektu, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna, wzięli udział w tygodniowych i dwutygodniowych kursach języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (kursy ogólne języka i metodyczne).  Szkolenia odbyły się w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Malcie w 2017 roku.

W trakcie posiedzenia Rady Pedagogicznej koordynator projektu dokonał także podsumowania realizacji projektu zagranicznych mobilności nauczycielskich, prezentując najważniejsze rezulaty osiągnięte w czasie trwania upowszechniania projektu. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 56 088,00 EUR, a jego realizacja   przebiegała od września 2016 r. do końca maja 2018.

Uczestnictwo w projekcie międzynarodowych mobilności – kursów językowych dla nauczycieli to doskonała forma podnosząca kompetencje zawodowe oraz mająca niebagatelny wpływ na wzrost zawodowej aktywności uczestników. Ciekawe, innowacyjne metody nauczania w połączeniu z możliwością rzeczywistego kontaktu z osobami z najróżniejszych zakątków świata, stały się dla nas inspiracją do weryfikacji dotychczasowych poglądów, zachowań i metod nauczania.

Opracowanie: Anna Klósak - koordynator projektu


Powiększ zdjęcie