Ogólny      2018-04-08 15:59:59

Zamiast na wagary poszli do przedsiębiorców

21 marca- Dzień Wagarowicza kojarzy się z... wagarami. Jednak czy tzw. zerwanie się z lekcji to najlepszy pomysł na ten dzień? Na pewno nie. Siedzenie w ławkach przez 8 godzin lekcyjnych także nie wydaje si

W Zespole Szkół nr 2 ( potocznie zwanym FUMEM) w Ostrzeszowie uczniowie mieli w ten dzień wybór, z którego duża część z nich skorzystała. Właśnie w tym dniu w naszej szkole odbyła się już po raz kolejny 15. edycja Dnia Przedsiębiorczości organizowana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta RP .

Dzięki możliwości odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy

Dzień Przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

W tym roku w Dniu przedsiębiorczości uczestniczyło prawie 200 uczniów z naszej szkoły oraz kilkudziesięciu wolontariuszy z ponad 20 firm i instytucji.

W trakcie wizyty uczniowie mogli zweryfikować swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie, pozyskać informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania, a także zapoznać się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Udział w projekcie pokazuje jak można powiązać naukę w szkole z praktycznym doświadczeniem.

Istotnym elementem programu jest aktywizacja dorosłych w ramach wolontariatu pracowniczego na rzecz edukacji młodzieży. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami i instytucjami w naszym regionie to często początek ścieżki zawodowej naszych uczniów.

-To jest właśnie ten czas, kiedy można podjąć z punktu widzenia młodego człowieka decyzję, która będzie dla niego dobra i będzie kluczowa dla jego kariery zawodowej, a nie będzie to decyzja przypadkowa – mówi jeden z przedsiębiorców.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie