Ogólny      2018-02-27 15:05:40

Podsumowanie projektów e-TWINNING w Zespole Szkół Nr 2

W międzynarodowym projekcie „Du und ich”, trwającym 6 miesięcy (wrzesień 2016 – styczeń 2017), brali uczniowie klasy 1 RZ (obecnie klasa 2 RZ) wraz z nauczycielem języka niemieckiego p. Anną Klósak.W projekcie brały udział szkoły z Chorwacji, Włoch, Estonii, Belgii i Polski. Językiem umożliwiającym porozumiewanie się w przestrzeni Twinspace był język niemiecki.

Oczekiwanym celem projektu stało się zapoznanie się młodzieży z róznych krajów uczestniczących w projekcie, wymiana informacji na temat zainteresowań, hobby, form spędzania czasu wolnego. Projekt przebiegał wg ustalonego, przez założycieli projektu, planu:

1 .Uczniowie, po zarejestrowaniu w projekcie, zakładają swoje własne profile i nawiązują kontakt z uczestnikami z zagranicy
2. Na stronie „Das sind wir” uczniowie za pomocą Padletu przygotowują prezentacje na temat swoich zainteresowań.
3. Kolejnym etapem prac było wyodrębnienie grup uczniów o wspólnych zainteresowaniach
4. Przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie projektują wirtualne kartki z życzeniami
5. Uczniowie przygotowują plakat, który jest związany z określonym rodzajem zainteresowań
6. Ewaluacja projektu


Rejestracja uczniów w projekcie i wykorzystanie TIK - Innowacja pedagogiczna
Uczniowie z klasy 2 RZS zostali zaproszeni do projektu, otrzymali hasła i założyli własne profile. W początkowych pracach nad projektem grupie projektowej z Zespołu Szkół 2 pomagał nauczyciel informatyki p.Sławomir Świstak-Trawiński. Nowością dla uczniów stały się aplikacje tj. TRICIDER, PADLET, STICKU MOOSE. Sporym wyzwaniem okazała się praca na platformie Twinspace i odkrywanie jej tajników. Możliwość korzystania z języka obcego, wymiana poglądów między uczniami ze szkół europejskich to niezaprzeczalny atut projektów eTwinning.

Integracja projektu z programem nauczania
Udział w projekcie idealnie wpisywał się w treści kształcenia, które są przewidzane dla uczniów klas I. Pracując na zajęciach z języka niemieckiego omawialiśmy tematykę hobby, czasu wolnego, świąt i tradycji.

Zespół Szkół Nr 2 a szkoły partnerskie
Jako nauczyciel koordynujący prace projektowe swoich uczniów miałam możliwość zapoznania się z dziennikiem projektu, notesem projektu a dzięki łaczności mailowej miałam możliwość wymiany informacji z uczestnikami z Chorwacji, Belgii, Włoch, Estonii i Polski. Radość uczniów i entuzjazm wynikający z udziału projekcie to największy wyznacznik sukcesu projektu.
Uczestnicy projektu:
Monika Pawlik, Kasia Gonera, Daria Kamińska, Jakub Wala, Bartosz Roj, Tomasz Olejnik

Rok szkolny 2017/2018
"Ensemble - Gemeinsam - Razem ... Die Schüler aus Frankreich und Polen lernen ihre Länder kennen." to inicjatywa, w której uczniowie klasy 3TI oraz 2SI (obecnie 4TI I 3SI) z ZS Nr 2 w Ostrzeszowie wraz z uczniami ze szkoły francuskiej w Mulhouse od początku września 2016 r. do lutego 2018r. przeprowadzili projekt dzięki któremu mogli poznać zwyczaje i tradycje panujące w obu krajach ze szczególnym uwzględnieniem tradycji świątecznych (Dzień Niepodległości, Boże Narodzenie, Sylwester, Wielkanoc). Ponadto uczestnicy zaprezentowali filmy i materiały o miastach w których żyją i mieszkają, stwarzając okazję do formułowania pytań i uzyskiwania wzajemnie odpowiedzi na temat życia codziennego w Polsce i Francji. Oba kraje – w przeszłości mające ze sobą wiele wspólnego biorąc pod uwagę dzieje historii i kultury naszych narodów – mają wiele interesujących i zawiłych wątków historii godnych odkrycia przez uczniów, będących uczestnikami projektu. Do projektu dołączyła także grupa uczniów ze Słowacji.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE I KREATYWNOŚĆ
Uczniowie z klasy 3 TI I 2SI zostali zaproszeni do projektu, otrzymali hasła i założyli własne profile. Nowością dla uczniów stały się aplikacje tj. PADLET, PREZI, prezentacja POWER POINT,LEARNING APPS, TYPEFORM. Uczniowie mogli się nauczyć wielu nowych aplikacji, samodzielnie i z dużym zaangażowaniem wykonywali kolejne etapy prac projektowych. Możliwość korzystania z języka obcego, wymiana poglądów między uczniami ze szkół europejskich to niezaprzeczalny atut projektów eTwinning.

INTEGRACJA Z PROGRAMEM NAUCZANIA
Najważniejszym celem projektu było kreatywne nauczanie - uczniowie sami wyszukiwali rózne programy i aplikacje w których opracowywali poszczególne zadania, a dzięku temu doskonalili umiejętności językowe. Językiem projektu był język niemiecki, a niekiedy stosowaliśmy również elementy języka francuskiego. Uczniowie szkoły w Mulhouse, w miejscowości znajdującej się we wschodniej Francji, zamieścili interesujący film w języku francuskim, dzięki czemu mogliśmy zebrać najważniejsze informacje o Miluzie. Udział w projekcie idealnie wpisywał się w treści kształcenia, które są przewidzane dla uczniów klas II i III. Pracując na zajęciach z języka niemieckiego omawialiśmy tematykę hobby, czasu wolnego, świąt i tradycji a także kultury i polityki.

KOMUNIKACJA I WYMIANA INFORMACJI POMIĘDZY SZKOŁAMI PARTNERSKIMI
Polscy i francuscy uczniowie mieli możliwość lepiej poznać swoje kraje, ich kulturę, wspólne dzieje historii. Od samego początku nad projektem uczniowie musieli komunikowac się w języku obcym, co okazało się praktyczną formą wykorzystania języka obcego. Przygotowując rozmaite prezentacje, czy plakaty język niemiecki był głównym językiem stosowanym w projekcie, a jedna uczennica sami podjęła się napisać informację o sobie w języku francuskim.

WSPÓŁPRACA SZKÓŁ PARTNERSKICH
Projekt został podzielony na 5 faz:
1. Uczniowie przedstawiają się, pisząc informacje o sobie, swoich hobby.
2. Kolejnym zadaniem stało się zaprezentowanie swego miejsca zamieszkania i szkoły.
3. Stworzenie plakatu projektu. Został wybrany plakat prezentujący sylwetki królowej i króla wraz z motywem wieży Eiffla i Pałacu Kultury jako symbole, które mają przypominać, że Polska i Francja to dwa kraje, których dzieje historii, elementów języka i kultury są ze sobą nierozerwalnie związane.
4. Prezentacje dotyczące świąt: Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Święta Niepodległości. Ciekawą formą był quiz wielkanocny przygotowany dla grupy francuskiej.
5.Ostatnim etapem prac był quiz przygotowany przez grupę polską dla uczniów francuskich zawierający informacje z historii, muzyki i nauki łączące Francję i Polskę.

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII
W efekcie prowadzenia projektu lepiej poznalismy poszczególne narzędzia i przestrzeń projektową eTwinning, np. eTwinning Live, możliwości poszukiwania partnera do projektu i rejestracji projektu, narzędzia TwinSpace. Udział w projekcie pozwolił nam na zapoznanie się z ciekawymi narzędziami, m.in. Padlet, Ipiccy, ISSUU, Prezi, SlideShare, Learning Apps.

UCZESTNICY PROJEKTU
Oliwia Mania, Jakub Więcek, Piotr Smardz, Sebastian Dolata, Bartosz Kaczorowski, Kacper Durzyński, Kamil Łabuda

Opracowanie: Anna Klósak


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie