Ogólny      2018-02-09 16:01:45

Współpraca ze szkołami w Nowym Jorku I Sobral

„ESPAŃOL LENGUA VIVA” – „Hiszpański język żywy” w ramach projektu “Z ULICY KRAŃCOWEJ AŻ PO KRAŃCE EUROPEJSKIEGO ŚWIATA”

W lipcu 2017 uczestniczyłam w kursie metodycznym z języka hiszpańskiego w Salamance, w Hiszpanii. Kurs okazał się bardzo owocny i był nie tylko możliwością rozwoju własnego warsztatu pracy, ale też przerodził się w ciekawą inicjatywę zaangażowania uczniów do kontaktu z uczniami z innych państw i „żywego” korzystania z języka obcego. Podczas kursu w „Don Quijote” poznałam dwie bardzo ciekawe osoby: Robin Janice – nauczycielkę języka hiszpańskiego ze Stanów Zjednoczonych i Lourdes Lima również nauczycielkę hiszpańskiego z Brazylii. Robin Janice uczy w szkole średniej w Nowym Jorku, która jest ogromną szkołą liczącą ponad 4 tys. uczniów i nastawioną na rozwój artystyczny uczniów oraz indywidualizację pracy z uczniem (www.ermurrowhs.org). Natomiast Lourdes Lima uczy w szkole średniej oraz prowadzi kursy językowe we własnej szkole języków obcych. Podczas wspólnie odbywanego kursu metodycznego zrodził się pomysł stworzenia projektu, który umożliwiłby kontakt między naszymi uczniami. Od października 2017 uczniowie wszystkich trzech szkół rozpoczęli pisanie listów w języku hiszpańskim. W listach przedstawili siebie, napisali o swoich zainteresowaniach i miejscu zamieszkania. Na początku grudnia wszystkie listy zostały zebrane, zeskanowane i wysłane. Kolejnym krokiem był wybór osób, z którymi chcieliby się skontaktować. Wybór był ogromny bowiem otrzymaliśmy ponad 100 listów ze Stanów i również ok. 100 z Brazylii. W chwili obecnej uczniowie piszą odpowiedzi, w tym tygodniu pierwsza partia odpowiedzi została przesłana do naszych brazylijskich i amerykańskich przyjaciół.

Poniżej dołączone zostały zdjęcia uczniów naszej szkoły podczas lektury listów oraz zdjęcia uczniów Lourdes Limy, którzy otrzymali listy od naszych uczniów.

Opracowanie: Marta Gaszewska


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie