Ogólny      2018-01-20 12:41:33

Edukacyjne i dydaktyczne efekty kursów językowych w ramach projektu:”Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata”.

Efektem dwutygodniowego, 60-godzinnego kursu języka angielskiego w Szkole Językowej ESE w Saint Julian’s było w pierwszym półroczu, wiele interesujących wydarzeń.

We wrześniu uczniowie Technikum Rolniczego oraz klasy pierwszej Technikum Logistycznego, wzięli udział w wycieczce edukacyjnej na wystawę Agro Show w Bednarach. Na targach znajdowały się, również stoiska firm zagranicznych, które proponowały wydawnictwa i foldery anglojęzyczne. Specjalistyczne słownictwo zostało wykorzystane na lekcjach z przedmiotów zawodowych.

W październiku uczestniczki projektu, zorganizowały spotkanie dla dyrektorów szkół i nauczycieli promujące projekt oraz nauczanie języków obcych metodami aktywnymi. „Dołącz do eTwinningu” to szkolenie, które zostało przeprowadzone przez ambasadora programu 21 października. Dzięki zdobytym dodatkowym umiejętnością uczestniczki zarejestrowały się na platformie i zapoznały z dostępnymi programami szkół w całej Europie. Pomysły można realizować w wersji anglojęzycznej lub po polsku.

Uczniowie Technikum Rolniczego dnia 26 października odwiedzili Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach. Celem wycieczki było zapoznanie się z selekcjonowaniem i przechowywaniem nasienia buhajów. W czasie warsztatów uczniowie i opiekunowie zapoznali się, także ze słownictwem specjalistycznym w języku angielskim, które jest wykorzystywane na lekcjach i zajęciach z produkcji zwierzęcej.

14 i 20 listopada przeprowadzone zostały lekcje biblioteczne dotyczące poszukiwania i gromadzenia informacji na zadane tematy w opracowaniach książkowych oraz stron www w języku polskim i angielskim.

5 grudnia odbyła się lekcja otwarta z przedmiotu Historia i Społeczeństwo, dotyczące Deklaracji Niepodległości. Materiały oraz prezentacja przygotowana przez nauczyciela zawierała elementy oryginalnych angielskich nazw miejscowości i nazwisk. Uczniowie przeczytali, również fragmenty historycznego tekstu w języku angielskim. Formą promującą projekt oraz Szkołę Językową ESE, jest gazetka z materiałami informacyjnymi i dokumentacją fotograficzną.

Kolejnym wydarzeniem była lekcja otwarta – wyjazdowa, która odbyła się 19 stycznia na wystawie Polagra-Premiery 2018. Ekspozycja dotyczyła maszyn i urządzeń rolniczych oraz środków do produkcji rolnej stosowanych w nowoczesnym rolnictwie. Wystawcy z krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych pozwalali zwiedzającym wykorzystać umiejętności językowe oraz pozyskać anglojęzyczne materiały do nauczania przedmiotów zawodowych. W drugim półroczu zaplanowano działania na Platformie Moodle: testy czytelnicze z wiedzy o twórcach np. brytyjskich oraz filmiki ze spektaklów i inscenizacji teatralnych. Odbędą się, również kolejne interesujące lekcje otwarte i wycieczki edukacyjne.

Udział w projekcie oraz poprawa znajomości języka angielskiego nauczycieli, wpływają na poprawę jakości pracy szkoły oraz atrakcyjność zajęć. Przygotowują, także uczniów do funkcjonowania na otwartym rynku pracy Zjednoczonej Europy.

Uczestniczki Projektu:

  • Łacina Urszula
  • Matuszak Katarzyna
  • Śmiatacz-Skorupska Justyna

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny