Ogólny      2017-12-15 13:03:13

Konkurs historyczny

W dniu 07.12.2017 w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ”Krąg”.

Konkurs organizowany był przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Udział w nim wzięło 22 uczniów z klasy 1 A LO i 1 AR . Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań zamkniętych i na jedno pytanie opisowe. Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu historii polski od roku 1918 do współczesności. Ogłoszenie wyników odbędzie się jak co roku do dnia 31.03.2017.

Opracowanie: Robert Hyla


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie