Ogólny      2017-12-01 13:04:03

Konferencja dotycząca projektu „Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata” w ZS nr 2

W dniu 29 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie dla Nauczycieli i Dyrektorów z ostrzeszowskich szkół w celu zaprezentowania projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej

projektu finansowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna (nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024010) i realizowanego przez 22 nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2 im.Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie .

 

Na początku października podobne spotkanie zostało zorganizowane w murach Biblioteki Miejskiej w Grabowie dla szkół podstawowej i gimnazjum w Grabowie i Kraszewicach. W czasie dwuczęściowej konferencji zespół projektowy wraz z kordynatorem projektu starał się przekazać wiedzę dotyczącą programu Erasmus+, pisania wniosku o dofinansowanie, przygotowania projektu i zarządzania nim. Uczestnicy projektu dokonali niezwykle interesujących prezentacji ukazujących pobyt w różnorodnych placówkach edukacyjnych w czasie realizacji mobilności.

 

Goście uczestniczący w konferencji mieli możliwość obejrzenia wielu pięknych zdjęć i zapoznania się z aspektami kulturowymi danego regionu. Każdemu spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna, wykonana przez uczestników projektu, ukazująca wszystkie odwiedzone przez nas kraje Europy. Wierzymy, że konferencja dla Dyrektorów i Nauczycieli przyczyni się do zainteresowania programem zagranicznych mobilności pośród środowiska szkolnego Powiatu Ostrzeszowskiego a jako uczestnicy programu zachęcamy do udziału w projektach Akcji 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej.

 

 


Opracowanie: Anna Klósak - koordynator projektu


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie