Ogólny      2017-11-27 17:02:31

Lekcje otwarte nauczycieli języków obcych w ramach projektu

Podsumowanie lekcji otwartych przeprowadzonych przez nauczycieli języków obcych

Kolejnym etapem uczestnictwa w projekcie "Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata" (nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024010) nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko –Norweskiej była seria lekcji otwartych, w których uczestniczyć mieli szansę uczniowie różnych klas oraz zainteresowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Lekcje odbywały się w salach szkolnych w miesiącach wrześniu i październiku. Podczas lekcji zaprezentowane zostały różnorodne tematy dotyczące języków obcych (angielski, niemiecki i hiszpański) oraz kultury i historii krajów, w których są językami oficjalnie używanymi. Lekcje otwarte przeprowadziło 9 nauczycieli:

Anna Płaczkowska – nauczyciel języka niemieckiego – 12. 09. 2017 r.
Temat: „Well – known British places – prezentacja ucznia dotycząca znanych miejsc, instytucji, ludzi.”

Nauczycielka w ramach projektu przeprowadziła 3 lekcje otwarte w klasie 3 MT. Tematem  pierwszej lekcji były niewyjaśnione zagadki takie jak:  Mary Celeste, Jack the Ripper, the Loch Ness Monster, WOW Signal, Bermuda Triangle, the lost city of Atlantis. Tematyka drugiej lekcji dotyczyła wybranych elementów  kultury i geografii i prowadzona była w formie quizu oraz prezentacji multimedialnej, którą przygotował uczeń klasy 3ME.  Lekcja prowadzona z wykorzystaniem narzędzi TIK podoba się uczniom i daje okazję do powtórzenia słownictwa, dyskusji i poszerzenia wiedzy na temat kraju. Nazwy instytucji, tytuły prasowe, nazwy hrabstw, zabytki Londynu, system szkolnictwa, nazwy sieci
sklepów, literatura, sport, polityka to elementy, które z pewnością warto wykorzystać na lekcji. Lekcja trzecia to klasowa angielskojęzyczna edycja popularnego na świecie programu Dragons Den (Jak zostać milionerem). Jury oceniło następujące produkty: wielofunkcyjny plecak, nuklearny power bank i zegarek z funkcją ochrony skóry przed nadmiernym promieniowaniem UV. Na lekcji uczniowie i ja używaliśmy słownictwa z zakresu przedsiębiorczości, a co najważniejsze wykorzystaliśmy angielskie
słownictwo z dziedziny biznesu. Uczniowie wykazali się znajomością słownictwa, kreatywnością, sprytem, poczuciem humoru, umiejętnością negocjowania i zaprezentowania produktu. Pokazali, że są w stanie opisać nawet skomplikowany technologicznie produkt. Celem było poszerzenie i powtórzenie słownictwa, utrwalenie wiadomości z gramatyki a co najważniejsze dyskusje na tematy, których nie obejmuje program nauczania.

Anna Klósak – nauczyciel języka niemieckiego – 26. 10. 2017r.
Temat: "Moje niebo nad Berlinem - czyli z wizytą w wybranych muzeach berlińskich"


Na zajęciach wiedza o kulturze w klasie 1 TI nauczycielka Anna Klósak przeprowadziła lekcję otwartą pt. "Moje niebo nad Berlinem - czyli z wizytą w wybranych muzeach berlińskich". Głównym celem zajęć była próba zaprezentowania najważniejszych muzeów stolicy Niemiec w pewnym porządku chronologicznym i zwrócenie uwagi na wysokiej rangi zabytki zgormadzone w berlińskiej metropolii. Uczniowie dzięki elementom wykładu o sztuce Berlina i różnorodnym fotografiom mieli możliwość zapoznać się z obiektami muzealnymi znajdującymi się na Wyspie Muzeów, w zbiorach archiwum Bauhausu i poznać najważniejsze aspekty sztuki nowoczesnej wystawione w Hamburger Bahnhof (Beuys i Warhol). Zostały również pokazane murale pochodzące z najdłuższej podniebnej galerii East Side Gallery a uczestnicy lekcji zakończyli wirtualną wizytę w Muzeum Fotografii fundacji Helmuta Newtona. Lekcja zakończyła się krótkim testem sprawdzającym wiedzę uzyskaną przez uczniów w czasie trwania zajęć oraz wypełnieniem przez uczniów ankiety ewaluacyjnej.  W zajęciach wzięły udział p.Marta Gaszewska i p.Malwina Kraśnicka.

Agnieszka Mańkowska – nauczyciel języka niemieckiego – 4. 10. 2017 r.
Temat: „Wiedeń – miasto zabytków, znanych ludzi, pysznego jedzenia i dobrej zabawy”


Lekcja otwarta odbyła się w klasie 2ME na zajęciach języka niemieckiego. Celem zajęć było poznanie kraju z obszaru niemieckojęzycznego, jakim jest Austria, a dokładniej jego stolica Wiedeń. Poprzez odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące podstawowych wiadomości o Wiedniu, uczniowie w naturalny i spontaniczny sposób kompletowali zakres wiedzy w tym temacie. Używanie słownictwa odpowiedniego do określonych zagadnień sprawiło uczniom niemało kłopotów, ale i frajdy. Praca na materiale autentycznym wzbudza u uczniów dużo emocji i zaangażowania. W ten sposób dowiadują się wielu ciekawych rzeczy, a przy okazji ćwiczą nie tylko pamięć , ale również wypowiedź w języku
niemieckim.

Jacek Hałas – nauczyciel języka niemieckiego i historii – 18. 10. 2017 r.
Temat: „Niemcy po II wojnie światowej”


Lekcja otwarta została przeprowadzona w klasie 1 TI i była pięknym przykładem korelacji między przedmiotowej, historii i języka niemieckiego. Nauczyciel w języku niemieckim wprowadził uczniów w tematykę dotyczącą Niemiec po II wojnie światowej. Uczniowie utrwalili sobie pojęcia historyczne i poznali ich odpowiedniki w języku niemieckim jak np.: strefa okupacyjna, denazyfikacja, dekartelizacja, mur berliński. Zastosowano metody: elementy wykładu, rozmowa kierowana, praca z mapą, praca z tekstem podręcznika oraz z tekstem źródłowym.

Malwina Kraśnicka – nauczyciel języka angielskiego – 10. 10. 2017 r.
Temat: „Brighton jako brytyjskie centrum kultury”


Klasa I TL uczestniczyła w lekcji otwartej o kulturze Brighton – miasta nadmorskiego położonego w północnej Anglii. Celem lekcji było zapoznanie uczniów z tym wspaniałym miastem, ćwiczenie umiejętności mówienia i zgłębienie wiedzy o charakterystycznych zabytkach tego regionu. Uczniowie zostali podzieleni na grupy a ich głównym zadaniem było wyłuskanie najważniejszych informacji o mieście (lokalizacja, zabytki, kultura) i zarekomendowanie go pod kątem turystycznym. Grupy miały do wykorzystania trzy źródła informacji: krótki film o Brighton, moją opowieść ze zdjęciami i materiały autentyczne które przywiozłam z Anglii (rozkłady jazdy, broszury kulturowe, przewodniki, gazety). Na koniec lekcji każda grupa zaprezentowała Brighton jako atrakcyjne miejsce turystyczne wykorzystując dostępne źródła. Wszystkie grupy poradziły sobie znakomicie z zadaniem,
wykorzystując przy tym wyłącznie język angielski a bogactwo kulturowe miasta zrobiło na nich duże wrażenie. Na lekcji wykorzystałam elementy CLIL, nowe metody aktywizujące poznane na kursie metodycznym w Brighton i materiały przywiezione z kursu.

Andrzej Kułak – nauczyciel języka angielskiego – 18. 10. 2017 r.
Temat: „Szkocja – najważniejsze fakty”

Podczas lekcji otwartej przeprowadzonej w klasie 3bLO nauczyciel zastosował rozmaite techniki pracy uczniów: praca w parach, grupach, praca indywidualna. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia i przećwiczenia swoich umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. W czasie lekcji wykorzystano rozmaite materiały i pomoce - tablicę interaktywną, film w języku angielskim o historii i ciekawostkach na temat lekcji, karty pracy które wcześniej nauczyciel przygotował samodzielnie, realia (np. bilety wstępu, foldery, itp.), nagranie z tradycyjną szkocką muzyką, a także zdjęcia wykonane podczas pobytu w Szkocji. Cel lekcji został osiągnięty, bowiem uczniowie zostali zaznajomieni z najważniejszymi faktami dotyczącymi kultury, historii, tradycji i życia codziennego Szkocji. Co więcej, według wyników ankiety, którą przeprowadzono po zajęciach, uczniowie uznali, iż rozbudzone zostały ich zainteresowania i chęci głębszego poznania tego kraju.

Katarzyna Dembska-Płonka – nauczyciel języka angielskiego – 19. 09. 2017 r.
Temat: „Short history of Ireland” – Ćwiczenia z użyciem czasowników przeszłych.


Podczas tej lekcji uczniowie zostali zapoznani z najważniejszymi faktami z historii Irlandii na podstawie ilustrowanego tekstu (czytanie ze zrozumieniem) oraz z dodatkowymi
informacjami podanymi przez nauczyciela (słuchanie). W pierwszej części lekcji wprowadzone zostało nowe słownictwo wraz z jego prawidłową wymową odsłuchaną z internetowego słownika. Po sprawdzeniu zrozumienia tekstu (pytania sprawdzające), uczniowie zostali poproszeni o uporządkowanie najważniejszych informacji dot. historii Irlandii (praca w grupach). W dalszej części wiedzę uczniów sprawdzał internetowy quiz (kahoot.it). Ostatnia część lekcji przeznaczona była na ćwiczenia z użyciem czasów przeszłych (Past Simple, Past Continuous i Past Perfect) na podstawie tekstu bazowego.

Sławomir Świstak – Trawiński – nauczyciel języka angielskiego – 19. 09. 2017 r.
Temat: „Myślenie pytaniami”


Lekcja otwarta została przeprowadzona na lekcji wychowawczej w klasie IaLO. Lekcja została podzielona na dwa etapy. Etap I dotyczył klasyfikacji pytań i stanowił część teoretyczną zajęć. Etap II polegał na praktycznym zastosowaniu pytań. Wykorzystano technikę „lejka”, „5x dlaczego”, parafrazę. W podsumowaniu uczniowie zwrócili uwagę na zasadniczą różnicę pomiędzy pytaniami zamkniętymi i otwartymi wskazując ich zalety i wady.

Marta Gaszewska – nauczyciel języka hiszpańskiego i geografii – 20. 10. 2017 r.
Temat: „ Vamos a aprender espańol – będziemy uczyć się hiszpańskiego. Wstęp do nauki hiszpańskiego”

Lekcja otwarta została przeprowadzona w klasie IAR technikum. Celem lekcji było zaprezentowanie uczniom nowego języka nowożytnego. Podczas zajęć nauczycielka opowiadała o kulturze, położeniu Hiszpanii oraz innych krajów hiszpańsko języcznych. Na początku lekcji uczniowie podali wszystkie słowa hiszpańskie, które już znają, i ku zaskoczeniu wszystkich było ich całkiem sporo. Podczas lekcji wykorzystano też video online, z którego uczniowie mogli poznać 50 słów zaczynających się na wszystkie litery alfabetu, które podobne są do innych języków, które znamy. Podczas lekcji uczestnicy poznali też podstawowe zwroty do przedstawiania się, formy powitania, formy pożegnania, dni tygodnia i liczby do dziesięciu. Lekcja okazała się ciekawa i zabawna.

Wszystkie lekcje przeprowadzone przez nauczycieli były przede wszystkim niestandardowe i dzięki czemu właśnie ciekawe, rzetelnie przygotowane i spotkały się z dużym entuzjazmem wśród uczniów. Wykorzystane w nich zostały różnego rodzaju metody i techniki. Były miłym urozmaiceniem lekcji programowych.

 

Opracowanie: Gaszewska Marta


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie