Ogólny      2017-11-08 19:02:32

Szkolenia eTwinning w Zespole Szkół Nr 2

21 padziernika 2017r. w Zespole Szkół Nr 2 im.Przyjaźni Polsko - Norweskiej odbyło się dwustopniowe szkolenie dotyczące tematu projektu eTwinning dla zainteresowanych nauczycieli.Szkolenia poprowadziła P.Maria Pirecka - ambasador programu eTwinning i trener warsztatów komputerowych eTwinning w województwie wielkopolskim.

Program eTwinning to współpraca szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Część I - Szkolenie – „Dołącz do eTwinning”:

  • Przeznaczone dla nauczycieli niezarejestrowanych lub nieaktywnych w eTwinning.
  • Ich celem jest pozyskanie jak największej liczby nowych rejestracji lub aktywacji nauczycieli zarejestrowanych.


Część II - Szkolenie – „Załóż projekt eTwinning”:


  • Przeznaczone dla nauczycieli zarejestrowanych w programie, którzy nie zrealizowali żadnego projektu eTwinning.
  • Celem warsztatów jest rejestracja jak największej liczby nowych projektów eTwinning.

W szkoleniach uczestniczyli nauczyciele z Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie a także nauczycielka ze szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną.

W efekcie sobotniego szkolenia nauczyciele zapoznali się z poszczególnymi narzędziami i przestrzenią projektową eTwinning, np. eTwinning Live, możliwości poszukiwania partnera do projektu i rejestracji projektu, narzędzia TwinSpace, praca na platformie MOODLE. Zapoznanie się nauczycieli z najnowocześniejszymi narzędziami eTwinning zapewnia, iż projekty w których uczniowie biorą udział są zdecydowanie bardziej urozmaicone i zaawansowane pod względem narzędzi i aplikacji internetowych. Udział w szkoleniu zapewnił uczestnikom dostęp do newsletterów, publikacji i broszur. Wizja zainteresowania nauczycieli a w konsekwencji uczniów projektem eTwinning świetnie wpisuje się w definicję korelacji międzyprzedmiotowej, którą w roku szkolnym 2017/2018 starają się stosować uczestnicy projektu „Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata. Mobilność zagraniczna kadry ZS Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie”

eTwinning został zainaugurowany w 2005 roku jako główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest ściśle związany z Erasmus+, programu Unii Europejskiej wspierającego edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe. Jako szkoła biorąca udział w programie Erasmus+ zarówno w formie zagranicznych praktyk uczniowskich jak i szkoleń dla kadry nauczycielskiej wydaje się niezwykle zasadne rozwijanie i propagowanie programu europejskiej współpracy szkół w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie.


Zdjęcia: Anna Klósak

Opracowanie: Anna Klósak - koordynator projektu


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie