Ogólny      2017-09-28 17:28:36

Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi

Podczas XII Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi została zaprezentowana gościom zagranicznym z Czech, Słowacji i Ukrainy broszura pt. „ Stare polskie tradycje w kuchni i na stole”.

Broszura ta zawiera najciekawsze przepisy staropolskie, które nadal są wykorzystywane w gastronomii oraz charakterystykę najpopularniejszych polskich tradycji. Oprócz wersji polskiej tej broszury, uczniowie przygotowali i zaprezentowali wersję angielską pt. „ Old Polish tradition at the kitchen and on the table”. Działania te są efektem mojego  czestnictwa w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego  ze środków PO WER  na zasadach Programu Erasmus+ .

Opracowanie: Anna Łukasik


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie