Ogólny      2017-04-18 23:49:04

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu

„Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata...Mobilność edukacyjna kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU

„Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata...Mobilność edukacyjna kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie"

 

 POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024010 realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja szkolna 

 

Informujemy, że dnia 12 kwietnia 2017 r. zakończył się nabór uzupełniający do projektu „Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata...Mobilność edukacyjna kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie" realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.

 

Rekrutacja dotyczyła wyjazdu na dwutygodniowy kurs języka niemieckiego ogólnego, przeznaczonego dla jednego nauczyciela. 

 

Do naboru uzupełniającego zgłosiła się pani Katarzyna Droga – nauczycielka architektury krajobrazu w Zespole Szkół Nr 2 im.Przyjaźni Polsko-Norweskiej.   

Komisja rekrutacyjna pod przewodnictwem dyrektora szkoły, w wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji wytypowała panią Katarzynę Drogą do udziału  w projekcie „Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata...Mobilność edukacyjna kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie". 

 

Witold Jakubczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im.Przyjaźni Polsko-Norweskiej
Anna Klósak - Koordynator projektu   

 

Ostrzeszów, 18.04.2017 r.


Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny