Ogólny      2017-01-14 19:00:30

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU "Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata..."

Mobilność edukacyjna kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie w ramach projektu POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024010
 1. Katarzyna Dembska - Płonka
 2. Katarzyna Duczmal
 3. Sylwia Reng
 4. Danuta Grzesiak
 5. Anna Płaczkowska
 6. Sławomir Świstak-Trawiński
 7. Malwina Kraśnicka
 8. Andrzej Kułak
 9. Aleksandra Zmuda
 10. Justyna Śmiatacz-Skorupska
 11. Urszula Łacina
 12. Katarzyna Matuszak
 13. Anna Łukasik
 14. Renata Kubiaczyk
 15. Beata Stajszczyk
 16. Wojciech Staszewski
 17. Robert Miguła
 18. Magdalena Wieloch
 19. Anna Klósak
 20. Jacek Hałas
 21. Agnieszka Mańkowska
 22. Marta Gaszewska
Lista rezerwowa:
  Katarzyna Droga

Witold Jakubczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im.Przyjaźni Polsko-Norweskiej
Anna Klósak – koordynator projektu

Ostrzeszów, 14.01.2017 r.

Opracowanie: Anna Klósak