Ogólny      2017-03-30 11:12:00

Karol Stawski finalistą X Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Mechanicznego.

W dniach 23 i 24 marca 2017r uczniowie klasy II MS naszej szkoły: Karol Stawski, Paweł Jasiak i Kamil Woźniak brali udział w 2 etapie X Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Mechanicznego.Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Technicznych w Płocku. Honorowy patronat sprawował Prezydent Miasta Płocka, a konsultację merytoryczną zapewniali: Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Zarząd Główny SIMP i Kuratorium Oświaty w Warszawie. Konkurs był wieloetapowy. W pierwszym, szkolnym etapie wyłoniono 3 najlepszych uczniów naszej szkoły. W drugim etapie konkursu, odbywającego się w Płocku, wzięło udział 66 uczniów ze szkól z całej Polski. Etap ten składał się z kilku części. Pierwsza część polegała na rozwiązywaniu zadań z różnych dziedzin technik: rysunku technicznego, mechaniki, wytrzymałości materiałów, materiałoznawstwa, technik i technologii wytwarzania, hydraulik, pneumatyki, elektryczności, budowy maszyn, układów sterowania itd. Druga część to zadanie praktyczne z rysunku technicznego realizowanego w jednym z programów CAD. W trzeciej części należało zmontować i podłączyć układ pneumatyczny, a także dokonać analizy działania innego, przedstawionego na schemacie układu. Ta praca wykonywana była w trzy osobowych zespołach. Zdobyte w zadaniu punkty dzielono równo między członków zespołu. Suma punktów zdobytych we wszystkich trzech częściach decydowała o kolejności uczestników. Do finału konkursu weszło 6 uczestników z największą ilością punktów. Wśród finalistów znalazła się uczeń naszej szkoły Karol Stawski. W przypadku Karola, o wejściu do finału w dużej mierze zdecydował wykonany rysunek techniczny. Trzeba podkreślić, że wielu uczestników nie poradziło sobie z zadaniem rysunkowym. Sześciu finalistów odpowiadało na różnorodne pytania przed publicznością. Do kolejnego etapu przeszło 3 uczestników z największą ilością zdobytych punktów. Karolowi do ścisłego finału zabrakło 2 punktów. Ostatecznie zajął 5 miejsce. Gratulujemy.
Oprócz nagród rzeczowych Karol uzyskał uprawnienie do przyjęcia, bez postepowania kwalifikacyjnego, na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn Politechniki Warszawskiej ( indeks). W ostatecznej rozgrywce o 1,2 i 3 miejsce uczestnicy odpowiadali na pytania przed publicznością, rozwiązywali krzyżówkę techniczną oraz wykonywali zadanie praktyczne – montaż koła do roweru.
Trzeba pogratulować organizatorom bogatej i ciekawej oprawy konkursu: występów orkiestry dętej, losowania miejsc na sali przy użyciu skonstruowanej w szkole maszyny losującej, różnorodnej formy zadawanych pytań (testy, filmy, krzyżówka, zadania praktyczne).

Opracowanie: Danuta Grzesiak


Powiększ zdjęcie