Ogólny      2017-03-01 15:41:14

Rusza projekt "Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata" w Zespole Szkół nr 2

Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanemu w ramach Programu Operacyjnego " Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ”.

Beneficjentem projektu jest FRSE. Dzieki projektowi mogłam uczestniczyć w dniach 30.01.17-10.02.17 w kursie języka angielskiego w szkole LSI Central w Londynie.Celem projektu, który jest dofinansowany z Funduszy Europejskich (nr projektu: 2016-1-PL01-KA101-024010) jest podniesienie kompetencji językowych i kwalifikacji metodycznych pracowników. Opiekunem projektu jest pani Anna Klósak .

Do kursu przygotowywałam się, uczęszczając na lekcje języka angielskiego do szkoły NOVA CENTRUM w Ostrzeszowie. Już na miejscu, w Anglii - w szkole LSI, która ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego i jest ceniona za profesjonalizm, zdecydowałam się na kurs intensywny obejmujący 30 godzin tygodniowo. Moim celem było rozwijanie umiejętności: mówienia, pisania, czytania i słuchania. Praca z wykwalifikowaną kadrą lektorów i efektywna praca w międzynarodowej grupie uczestników reprezentujących różne branże zawodowe pozwoliła zrealizować zamierzone cele. Dzięki ciekawym metodom nauczania gramatyki, słownictwa, pracy z filmem, piosenką, odgrywaniu ról, przygotowaniu audycji radiowej, prezentacji nabrałam pewności siebie i przełamałam barierę językową. Dzięki pracy na platformie e-learning.lsi.edu miałam dostęp do materiałów lekcyjnych, wyników testu i sprawdzałam postępy w nauce. W zajęciach popołudniowych poznałam słownictwo businessowe oraz brałam udział w dyskusjach i negocjacjach, co wymagało umiejętności podziału pracy, wyznaczania reguł, opracowania planu pracy, konieczności wyrażania opinii i respektowaniaopinii innych.

Udział w projekcie dał mi szanse poszerzenia kompetencji językowych i kwalifikacji metodycznych, poznania kultury Wielkiej Brytanii, kontaktu z ludźmi reprezentującymi odmienne kultury i religie. Podczas dwutygodniowego pobytu w Londynie nie tylko zwiedziłam to piękne miasto, ale wzięłam udział w imprezach kulturalnych takich jak: koncerty, wykłady, wycieczki. Takie doświadczenia są bezcenne. Korzyści z udziału w projekcie przekazałam innym uczestnikom projektu podczas prezentacji. Na lekcjach zachęcam uczniów do nauki języków, wskazując korzyści np. w poszukiwaniu pracy. Zdobyte doświadczenia zawodowe wykorzystuję na lekcjach i dzielę się z nimi z innymi nauczycielami języków. W czerwcu tego roku na językowe wojaże wyruszy kolejna grupa nauczycieli z naszej szkoły. Zachęcani moją relacją przygotowują się intensywnie i z radością oczekują na swoją językową przygodę. Zazdroszczę im szczerze i czekam na europejskie opowieści z: Malty, Wiednia, Berlina i Barcelony.

Opracowanie: Anna Płaczkowska


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie